شهرداری منطقه ۵
درباره منطقه

جمعیت و مساحت کل 
حوزه منطقه 5 :

مساحت :   10874675    متر مربع

جعمیت :  100993  نفر
 


 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۴۹