ارتباط با منطقه پنج
شهرداری منطقه ۵
ارتباط با منطقه پنج
آدرس : اردبیل میدان جهاد خیابان جام جم جنب درمانگاه تامین اجتماعی 
تلفن تماس : 338203130-045       33824366-045       
تماس با روابط : 33820424 -045
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۴۰