شهرداری منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شهرداری اردبیل
 مهندس سید حسن سید علیزاده 
  
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۶۴۹