شهرداری منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شهرداری اردبیل
مهندس حاج فضیلت ابراهیمی 
مدرک: لیسانس معماری 
دارای سوابق:
1- رئیس ناحیه  1  منطقه 
2-رئیس امور شهری منطقه  
3-معاون شهرداری منطقه 3
4-رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایت شهرداری اردبیل 
5-مدیر عامل تاکسیرانی
6-مدیر عامل اتوبوسرانی اردبیل 
7-مدیر عامل سازمان آتش نشانی اردبیل 
8-مدیرگردشگری  شورابیل 
9- مدیر منطقه 4
10-مدیر منطقه 5
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۴۲۲