شهرداری منطقه ۵
معاونتها و نواحی شهرداری منطقه ۵
1- معاون شهردار منطقه : مهندس مرتضی بخشی 
2- معاون عمرانی : مهندس اکبر ستاری 
3- معاونت خدمات شهری : سلطانعلی عشقی 
4-مسئول امور مالی : محمد علی نعمتی 
5-مسئول امور حقوقی : سید لطیف رئیسی 
6-مسئول ناحیه 1: بهنام شیر پور 
7-مسئول ناحیه 2:  مرادعلی صفری 
8-مسئول ناحیه 3: ایلقار محمودی 
9-مسئول فضای سبزناحیه 1: پناهعلی نصیری
10 -مسئول روابط عمومی :  نادر استحکامی
11-  مسئول املاک : محسن علی نژاد 
12 - مسئول ماده صد : رضا فریاد 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۶۳