عملیات انجام شده در پل شهید سردار سلیمانی
شهرداری منطقه ۵
عملیات انجام شده در پل شهید سردار سلیمانی
فضیلت ابراهیمی مدیر منطقه 5 شهرداری اردبیل از روند اجرایی پروژه در دست اقدام پل شهید سردار سلیمانی بازدید و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی از جمله ( جدول کذاری ، آسفالت ریزی ، کاشت ارقام ردیفی ترون - پیرکانتا - ، زرشک ، و رنک آمیزی جداول قرار گرفتند و دستورات لازم در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه صادر کردند 

       

 
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
منبع منطقه پنج شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۹